d u e   d i l i g e n c e


Hoe staat het object er technisch voor? Is er een meer jaren onderhoudsbegroting aanwezig en zo ja is deze accuraat en actueel? Is er tijdig en professioneel onderhoud uitgevoerd? Welk onderhoud is er te verwachten de komende periode? Zijn er technische problemen aan het object? Hoe is het technische beheer ingericht? Zijn alle servicecontracten up to date? Is er voldaan aan wet- en regelgeving? Zomaar een aantal belangrijke vragen die beantwoord kunnen worden door het laten uitvoeren van een due diligence.

Een technische due diligence kan zo uitgebreid zijn als u het wenst. Qbik controleert desgewenst alle aanwezige documenten, tekeningen, begrotingen en contracten en toetst deze aan de huidige stand van zaken, eventueel gekoppeld aan een uitgebreide inspectie c.q. opname van het object. Een due diligence opdracht kan evenwel zijn toegespitst op slechts enkele onderdelen. De basis voor een gedegen exploitatie. .