i n s p e c t i e s   &   q u i c k s c a n s


Qbik Gebouwadvies brengt de technische staat van uw gebouwen in kaart. Wij inspecteren uw vastgoed, doen nulmetingen, adviseren over de te nemen onderhoudsmaatregelen stellen ramingen en begrotingen op ten behoeve van regulier, planmatig en contract onderhoud en begeleiden u in het opzetten van het technisch vastgoedbeheer. Wij benaderen het begrip onderhoud zeer pragmatisch. Dit uit zich in een snelle en efficiente manier van inspecteren en duidelijke rapporten, afgestemd op de wensen van de klant.  Soms is de toepassing van methodieken als de NEN 2767 en RgdBoei wenselijk en een andere keer wordt er "as is" geinspecteerd. Maar altijd wordt er gekeken naar uw object, met veel oog voor detail, zodat geen gebrek ons ontgaat.

Met een technische QuickScan van uw gebouw weet u snel hoe de algemene staat van het object is. Het object wordt geinspecteerd op basis van een aantal hoofdpunten en gaat niet gedetailleerd in op de staat van het object.  De QuickScan geeft u handvatten voor het nemen van de juiste beslissingen.