N E N   2 5 8 0   m e e t r a p p o r t e n


Oppervlakten en inhouden van het vastgoed spelen in de vastgoedwereld een grote rol. Een verkeerde
interpretatie van vierkante meters kan grote gevolgen hebben en veel geld kosten. Om dit te voorkomen is er de norm NEN2580, voor het eenduidig bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen. De NEN 2580 maakt het mogelijk om kosten gerelateerde begrippen op een uniforme wijze te bepalen en te vergelijken. Als onafhankelijk bureau, stelt Qbik Gebouwadvies meetcertificaten op volgens de NEN 2580 norm. Een meetcertificaat voorkomt onduidelijkheid en discussie en zorgt er voor dat de juiste vierkante meters worden vastgelegd.

Qbik Gebouwadvies is lid van de Vereniging de Vierkante Meter en stelt meetrapporten op volgens de door de NEN uitgegeven NTA 2581 :2011, opstellen meetrapporten volgens de NEN 2580.